Pijaca

Placarina
2.00KM/m
  • Dnevna naknada za korištenje prostora na zelenoj pijaci za prodaju robe.

Želite postati korisnik naših usluga ?

Meni